Månadsdragningar

M-Lotteriet är efterdraget prenumerationslotter. Det betyder att lotter betalas innan dragningen sker. Första dragningen för lotteriet inom licensen sker i december 2022. Varje månad har du chans att vinna en miljon kronor om du drar högvinsten. Högvinsten bestäms genom en fördelningsdragning månaden efter den ordinarie dragningen.

Vinner du vinster i vinstgrupp 5 – 7, väljer du bland varuvinster i vår vinstshop. I vinstgrupp 5 kan du alternativt välja vårt Superpresentkort. Du kan även välja att byta dessa vinster mot nya lotter i nästa månads dragning av M-Lotteriet.

Vinner du vinster i vinstgrupp 2 – 4 har du möjlighet att välja presentkort hos våra partnerföretag.

Högvinsten i en månadsdragning bestäms genom en fördelningsdragning månaden efter den ordinarie dragningen. Den garanterade vinsten i högvinstdragningen är minst 50 000 kronor.

Vinstplan månadsdragning – per månad för 90 000 lotter

 

  Antal Värde sek Vinst Vinst tillfaller
Vinstgrupp 1 1 vinst 50 000-

1 000 000 kr

Högvinstdragning, se nedan Rätt lottnummer, ett nr
Vinstgrupp 2 5 vinster á 50 000 kr Presentkort Rätt lottnummer, fem nr
Vinstgrupp 3 9 vinster á 25 000 kr Presentkort Fyra sista siffrorna, ett nr
Vinstgrupp 4 90 vinster á 10 000 kr Presentkort Tre sista siffrorna, ett nr
Vinstgrupp 5 270 vinster á 5 000 kr Varuvinst i vinstshop, Superpresentkort eller nya lotter Tre sista siffrorna, tre nr
Vinstgrupp 6 900 vinster á 1 000 kr Varuvinst i vinstshop eller nya lotter Två sista siffrorna, ett nr
Vinstgrupp 7 2 250 vinster á 400 kr Varuvinst i vinstshop eller nya lotter Tre sista siffrorna, fem nr samt

Två sista siffrorna, två nr

Vinstgrupp 8 15 300 vinster á 200 kr Ny M-lott i nästa månadsdragning Två sista siffrorna, sju nr samt

En slutsiffra

  18 825 vinster      

Samtliga vinstgrupper får fram sina vinnare via dragning där 90 000 stycken lottnummer deltar, sålda och osålda.

Total vinstandel ca 44 % av omsättningen.

Högvinst månadsdragning – fördelningsdragning (vinstgrupp 1):
Efter att vinnande lottnummer publicerats bjuds vinnaren in till en fördelningsdragning för att fastställa vinstsumman. Ägaren till vinstlotten väljer vid fördelningsdragning ett av hundra kuvert. Kuverten innehåller en vinst per kuvert enligt gällande vinstplan.

Antal kuvert Värde sek Vinst
1 1 000 000 kr Kontanter
3 360 000 kr Bil till ett värde av 360 000 kr
3 250 000 kr Bil till ett värde av 250 000 kr
5 100 000 kr Kontanter
18 75 000 kr Kontanter
70 50 000 kr Kontanter

Jackpottdragningen
För varje månad som du betalar din M-Lott får du en lott i Jackpottdragningen. För denna licens kommer Jackpottdragningen att ske i november varje år. Jackpotten dras med 90 000 lotter per månad som jackpotten gäller. Om den gäller 12 månader så deltar 1 080 000 lotter. En lottköpare som varit aktiv i fem av alla månadsdragningar erhåller fem lotter i Jackpottdragningen, även om dessa fem månader inföll till exempel i början av lotteriperioden. Osålda lotter deltar men utan ägare. Jackpottdragningen pågår fram till november 2023 eller tills lotteriet är slutsålt och du kan vinna upp till 10 000 000 kronor!

Vinstplan jackpottdragning – per 1 080 000 lotter

  Antal Värde sek Vinst Vinst tillfaller
Vinstgrupp 1 1 vinst 50 000-

10 000 000 kr

Högvinstdragning, se nedan Rätt lottnummer
Vinstgrupp 2 664 vinster á 200 kr Ny M-Lott i nästa månadsdragning Rätt
slutsiffra

Högvinst jackpott – fördelningsdragning (vinstgrupp 1):
Efter att vinnande lottnummer publicerats bjuds vinnaren in till fördelningsdragning för att fastställa vinstsumman. Fördelningsdragningen sker senast tio veckor efter Jackpott-dragningen. Ägaren till vinstlotten väljer vid fördelningsdragning ett av hundra kuvert. Kuverten innehåller en vinst per kuvert enligt gällande vinstplan.

Antal kuvert Värde sek Vinst
1 10 000 000 kr Kontanter
3 360 000 kr Bil till ett värde av 360 000 kr
3 250 000 kr Bil till ett värde av 250 000 kr
5 100 000 kr Kontanter
18 75 000 kr Kontanter
70 50 000 kr Kontanter

Vinstplanen som presenteras här avser licens 22Si1874, som beviljades Moderata Samlingspartiet den 9:e november 2022. Lotter får säljas till och med den 30:e november 2027.